top of page

A NEW APPROACH TO AVIATION

Aii Airspace Design on suomalainen yritys, joka mahdollistaa uusia, joustavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja eri ilmailualan toimijoille.

Aii Airspace Design on kokeneista ilmailun ammattilaisista koostuva, ISO 9001:2015-sertifioitu yritys ja alan edelläkävijä.

Aii_Kartta-valkoinen-n0fui10dm7s3qb0wk3n
Logo-airspace3_valkoinen-300x93.png

IF THERE IS A CHALLENGE, WE WILL FIND A SOLUTION

Aii Airspace Designin henkilöstö koostuu erittäin kokeneista ilmailun ammattilaisista. Organisaatiomme vastaa joustavasti asiakkaiden tarpeisiin, koska käytössämme on myös yhtiömme erityisasiantuntijoista koostuva Expert Group. Kokonaisasiantuntemuksemme kattaa mm. seuraavat toiminnot:

 • Lentoasemien ja lentopaikkojen kehittäminen (ml. sairaaloiden lentopaikat, valvomattomassa ilmatilassa olevat lentopaikat jne.)

 • Lentotoiminta (ml. viranomaisilmailu ja lääkärihelikopteritoiminta)

 • Lentomenetelmäsuunnittelu

 • Lennonvarmistus ja ilmatilan hallinta

 • Lentoturvallisuus (ml. SMS), riskianalyysit ja inhimilliset tekijät (Human Factors)

 • Organisaatiotason riskienhallinta

 • Esteympäristön kartoittaminen

 • Lentokenttien valojärjestelmät

 • Auditoinnit

 • Turvallisuuspoikkeamien tutkinta

Esimerkkejä mahdollisista konsepteista

 • Lähestymis- ja reittiverkko pienille lentoasemille ja lentopaikoille.

 • Lähestymismenetelmät valvomattomaan ilmatilaan, jolla mahdollistetaan tehokkaampi toiminta esimerkiksi HEMS-toimintaan, viranomaisilmailuun, liikelentotoimintaan jne. 

 • Pienten lentopaikkojen ja lentoasemien kehittämisprojektit.

 • Satelliittipohjaisten lähestymismenetelmien tuomat kehitysmahdollisuudet pienille lentokentille ja lentopaikoille.

 • Sairaaloiden lentopaikkojen kehittämistoimet ja lentomenetelmät.

 • Lentomenetelmien ylläpito.

Intro Anchor

Hankkeita ja tapahtumia

 • Satelliittiperusteiset lähestymismenetelmät Pyhtään lentopaikalle.

 • Lentopaikan suunnittelu ja käyttöönotto.

 • Yhteistyössä HEMS-operaattorin kanssa lähestymismenetelmä valvomattomaan ilmatilaan. Menetelmät mahdollistavat tehokkaamman operatiivisen HEMS-toiminnan.

 • Sopimus GSA:n (European Global navigation Satellite systems Agency) kanssa. Hankkeen nimi OMEGA+ (Operational Multilayer network by EGNOS for General Aviation and for others).

 • Lähestymismenetelmiä useaan sairaalan lentopaikkaan.

 • Olosuhdeselvityksiä useaan erityyppiseen lentopaikkaan.   

 • ISO 9001:2015 -sertifikaatti.

 • Suomen ensimmäinen helikoptereiden lähestymismenetelmä (PinS) sairaalan lentopaikalle.

News Anchor

Visio

Visiomme on olla nykyaikainen, edistyksellinen ja monialainen ilmailun kehittäjä, joka mahdollistaa nyt ja erityisesti tulevaisuudessa kustannustehokkaat, turvalliset sekä joustavat ratkaisut.

Missio

Missiomme on luoda erilaisia toimijoita palveleva kustannustehokas alailmatilan ilmaliikenneverkko, joka lisää lento-operaattoreiden ja yleisilmailijoiden toimintakykyä. Tuotamme uusia monitasoisia toimintamalleja lentoasemien ja lentopaikkojen tarpeisiin sekä mahdollistamme ilmailun eri alueiden yhteensovittamisen.

About Anchor
Contact Anchor

Palvelut

 

Lentomenetelmäsuunnittelu

 

Satelliitteihin perustuvat lähestymismenetelmät mahdollistavat IFR-lentotoiminnan lentopaikoille ilman raskaita alkuinvestointeja ja ylläpitokustannuksia. Satelliittipohjaisten IFR-menetelmien käytön laajentaminen tukee sekä kotimaisia että yleiseurooppalaisia tavoitteita digitalisaation ja uusien ratkaisujen edistämisen näkökulmasta, niinpä yrityksemme tuottaa satelliittipohjaisia lähestymismenetelmiä lukuisiin kohteisiin Suomessa ja ulkomailla.

 

Menetelmäsuunnittelu on prosessi, johon kuuluu kuusi osakokonaisuutta:

 1. Esiselvitys

 2. Alkutiedon tuottaminen (ml. estemittaukset)

 3. Lentomenetelmän suunnittelu

 4. Lentomenetelmän validointi

 5. Lentomenetelmän julkaisu

 6. Lentomenetelmän ylläpito

 

Tarjoamme kokonaisvaltaista lentomenetelmäsuunnittelua (kohdat 1-5) tai erillisinä edellä mainittuja osakokonaisuuksia.

 

Palvelut lentopaikoille

 • Lentopaikkojen kehittämishankkeet

  • Kokonaisvaltainen lentopaikkojen kehittäminen, joka perustuu esiselvityksissä saatuihin tietoihin. Projektit räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti

 • Sisäiset auditoinnit

 • Esteympäristön kartoittaminen

 • Ilmailun riskianalyysit

 • Lentopaikkojen tekniset konsultoinnit esim. valojärjestelmät

 • Lennonvarmistukseen liittyvät konsultoinnit

 • Esterajoituspintojen määrittäminen

 • Lentopaikan estevalvonta

 • Lentomenetelmäsuunnittelu

 

Palvelut lento-operaattoreille

 • Turvallisuuskonsultointi ml. Safety Management System (SMS) –koulutukset

 • Tukipalvelut käsikirjojen kehittämiseen

 • Lentoturvallisuustutkinnat

 • Räätälöidyt databaset ilma-aluksiin

 • Yhtiökohtaiset lentomenetelmät

 • Ammattimaiset lentokartat (räätälöidyt)

 • Koulutuspalvelut

 

Muut palvelut

 

Voimme vastata lähes kaikenlaisiin ilmailun tarpeisiin monipuolisen asiantuntijanryhmämme avulla.

Services Anchor
SV_LOGO_Aii_Corporation_Oy_FI_414746_web.jpeg
Bisnode-DnB-riskiluokka-1-logo-2020-tran
bottom of page